Obwieszczenie Wójta Gminy Przywidz z dn. 15.09.2017 r.

Odsłony: 1161

Wójt Gminy Przywidz informuje, że w postępowaniu na wniosek z 08.03.2017 r. Pana Krzysztofa Kozaka reprezentującego "kozak kolor" Krzysztof Kozak, ul. Apisa 2, 81-601 Gdynia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Gromadzin o mocy 0,6 MW w ramach projektu pn. Rozbudowa mocy OZE w firmie, ETAP II, budowa elektrowni fotowoltaicznej Gromadzin 0,6 MW planowanego do realizacji na dz. nr 43018 obr. Przywidz, msc. Gromadzin, gm. Przywidz woj. pomorskie, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GK.O.6220.1.16.2017 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Z dokumentacją sprawy można sie zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, w pok. 13 w godzinach 8:00 - 14:00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i godzinach 9:30 - 15:30 (środa). Obwieszczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od jego wywieszenia.

Pobierz pliki: