Sołectwo

Odsłony: 1773

Miejscowości sołectwa

Przywidz

Przywidz - wieś gminna w woj. Pomorskim, na pojezierzu kaszubskim, nad Jeziorem Przywidzkim. Położona na wys. 274 m npm., 32 km od Gdańska Jest wymarzoną wsią letniskową. We wsi była stacja pocztowa, kościół ewangelicki, młyn wodny, gorzelnia parowa, krochmalnia i cegielnia. Odbywały się tu jarmarki kramne i zwierzęce. Obecnie znajdują się tu: siedziba władz gminnych, poczta, 5 ośrodków wypoczynkowych, 1 camping, 2 kościoły, cmentarz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Przedszkolno-Szkolny, Gimnazjum, Karczma Przywidzka, Wiejski Dom Towarowy, fryzjer i mnóstwo sklepów, 1 staw naturalny, jezioro o pow. 136 ha, 1 dworek (przebudowany), remiza strażacka, 1 kapliczka przydrożna, cmentarz ewangelicki (nieczynny) i cmentarzysko kurhanowe, ośrodek rekreacji konnej „Zielona Brama”.

Atrakcją wsi jest:

  1. grupa stanowisk archeologicznych:
    • na półwyspie Jeziora Przywidzkiego grodzisko wczesnośredniowieczne na planie owalu, z dobrze zachowanym wałem ochronnym, wznosi się ok. 30 m ponad lustro wody.
    • w lesie na pd - wsch brzegu Jeziora Przywidzkiego, na wzgórzu, 1 km na wsch od wsi Piekło Dolne, wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe.
  2. wyspa na Jeziorze Przywidzkim : rezerwat krajobrazowy, utworzony w 1954 r„ pow. 4,55 ha, obejmuje grą suboceaniczny z ok. 200-letnim drzewostanem bukowo-dębowym o cechach naturalnego drzewostanu, pomnik przyrody lipa drobnolistna (obw. 5,20 m)
  3. Jezioro Przywidzkie - położone na wys. 188 m npm, pow. 136 ha, dł. 4,6 km, szer. 0,6 km, maks . głęb. 12,2 m; bardzo malownicze, o rozwiniętej linii brzegowej, na pd wąska zatoka ( dł. Ok. 0,5 km); półwysep ze śladami grodziska,
  4. Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu - pow. 10.888 ha, obszar o silnie urozmaiconej rzeźbie terenu, z rynnowymi jeziorami, wzgórzami morenowymi, duży kompleks leśny z przewagą buczyn i grądów.

Na terenie wsi znajdują się XIX - wieczne i z początków XX wieku obiekty zabytkowe: sakralne, mieszkalne, gospodarskie i leśne. Do najcenniejszych należy kościół parafialny p.w. św. Franciszka Ksawerego. kościół poewangelicki (odbudowany po spaleniu w 1997 roku) p.w. Matki Boskiej Różańcowej, zespół dworsko - parkowy, zabytkowy park oraz zabudowania folwarczne.

Gromadzin

Gromadzin - nazwa pseudodzierżawcza z formantem - in od imienia „Growad'za”, niem.Scharschutte(1771). Wieś królewska w starostwie grodowym skarszewskim. Wieś przynależy do sołectwa i parafii Przywidz. Na jej terenie znajduje się nieczynny cmentarz ewangelicki porośnięty starodrzewem z pomnikiem przyrody - lipą (obwód 3,05 m).